İcra Takibi

Site yönetimlerinin en büyük sorunu tahsilat oranlarının düşük olmasıdır. Gerçekleştirilemeyen bu tahsilatlar için icra takibi başlatırsınız. Tüm bu süreçte Yönetim Programınız sizinle birlikte hareket eder ve gerekli olan evrakların hepsini kendisi otomatik olarak hazırlar.


İcraya verilenler için bu modülde ayrı bir alan daha oluşturulur ve alanda kişinin icrada mı, avukatta mı, mahkemede mi… olduğu takip edilebilir. İcra Takibi modülü sayesinde süreç içerisindeki masraflarınızı yazabileceğiniz bir panel açılır. Sizin veya avukatınızın yaptığı masrafları bu sayede yönetim programınıza yazabilirsiniz. Avukata verdiğiniz avanslardan burada yapılan masrafları da düşebilirsiniz. Davanın sonucunda Dosya Kapak Hesabınızı programa işleyebilirsiniz. Dosya Kapak Hesabı, İcra Müdürlüğünün, üyeden tahsil edilmesi için karar vereceği paraların dökümünü ve toplamını gösterir.